WEBQUEST

UNA WEQUEST CONSISTEIX A PRESENTAR-LI A L'ALUMNAT UN PROBLEMA, UNA GUIA DEL PROCÉS DE TREBALL I UN CONJUNT DE RECURSOS PREESTABLERTS, ACCESSIBLES A TRAVÉS DE LINKS.
AQUEST TREBALL S'ABORDA EN PETIT GRUP I HAN D'ELABORAR UN TREBALL (BÉ EN FORMAT PAPER O FORMAT DIGITAL) UTILITZANT ELS RECURSOS OFERTS D'INTERNET.